24/7

EXPATS

EXPATS

We focus on doing all of your office management tasks so that you can focus on growing your business. Your accountant will love the extra prep work and forward-thinking strategies we bring, which allow your business to apply best practises all throughout the year in preparation for tax time.

Vanuit het buitenland kunt u uw scheiding regelen zonder dat u hiervoor naar Nederland hoeft te komen. De kosten bedragen eveneens € 750,– all in. Met uw echtgenoot stelt u het convenant op. Vervolgens stuurt u het convenant met de vereiste uittreksels op aan mr Marc Bannenberg, Hoogstraat 94e, 3011 PT Rotterdam.

 

Voor de uittreksels geldt het volgende. Bent u destijds in Nederland gehuwd, dan kan de huwelijksakte tegen kostprijs door ons kantoor worden aangevraagd. Dit geldt ook voor de geboorteakten indien de kinderen in Nederland zijn geboren. Bent u in het buitenland getrouwd en/of zijn de kinderen in het buitenland geboren, dan dient u zelf zorg te dragen voor toezending van de correcte akten (niet ouder dan een maand). Is de akte niet in de Nederlandse of Engels taal gesteld, dan moet u zorgen voor een beëdigde vertaling.

 
 

Voorts is vereist een verklaring van een autoriteit (denkt u aan de Nederlandse ambassade of consulaat) waaruit uw woonplaats en uw nationaliteit blijkt. Vermeld dient te worden uw volledige namen, uw adres en uw nationaliteit(en). In een aantal (met name Europese) landen kan een dergelijke verklaring door de gemeente worden afgegeven.


Voorbeeld: voor het aanvragen van een echtscheiding waarbij twee kinderen zijn betrokken gaat het om vijf uittreksels: 1x huwelijksakte, 2x akte woonplaats / nationaliteit, 2x geboorteakten. Zie verder de pagina “Verzamelen van uittreksels”.


Ik ga er van uit dat u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft. Is dat niet het geval, stuurt u dan eerst een e-mail voor u aan de slag gaat. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met mr M.G. Bannenberg, 00316 27 312 530 (bij voorkeur via WhatsApp) of stuurt u een e-mail naar: info@echtscheiding.net