24/7

STAP 2: opstellen convenant | ouderschapsplan

STAP 2: OPSTELLEN CONVENANT

We focus on doing all of your office management tasks so that you can focus on growing your business. Your accountant will love the extra prep work and forward-thinking strategies we bring, which allow your business to apply best practises all throughout the year in preparation for tax time.

Over de volgende punten dient u beiden in onderling overleg een beslissing te nemen, echter alleen indien deze punten voor u relevant zijn.
a- bij wie zullen de kinderen grotendeels verblijven?
b- hoe wordt de omgang met de kinderen geregeld ?
c- wie blijft in de woning wonen ?
d- hoeveel alimentatie voor de kinderen wordt er betaald ?
e- is er financiële ruimte voor alimentatie voor de minst verdienende echtgenoot? Voordat u een beslissing neemt over deze punten is het raadzaam om de toelichting bij stap 2 te lezen. In het convenant dient u uw beslissing over deze punten kenbaar te maken. Het convenant dient u beiden op iedere pagina te ondertekenen.
Heeft u deze twee stappen doorlopen dan kunt u de echtscheiding aanvragen. U dient nu de originele uittreksels en het ondertekende en gedateerde convenant (in tweevoud) te sturen aan:

Echtscheiding.net
IJburglaan 634-S
1087 CE  Amsterdam

Wilt u tevens uw telefoonnummer vermelden waarop u overdag bereikbaar bent? De ontvangst van de stukken wordt aan u bevestigd waarbij tevens de factuur wordt meegezonden. Na betaling en verificatie wordt de echtscheiding aangevraagd. Nota bene: mr M.G. Bannenberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud en onvolledigheid van het door u beiden opgestelde convenant.

Hoe verloopt de verdere procedure?
U wordt verzocht om op kantoor langs te komen om het convenant door te nemen en uw identiteit vast te stellen. Mocht het niet mogelijk zijn om naar ons kantoor te komen dan dient u een verklaring van een notaris / advocaat of ambassade te overleggen waarin is opgenomen dat u beiden wenst dat mr M.G. Bannenberg te Rotterdam de echtscheiding indient. De verklaring moet door u beiden worden ondertekend, met vermelding van datum en plaats én van de handtekening van de notaris / advocaat / ambassade die verklaart dat de handtekeningen van u beiden afkomstig zijn

 

Aan de hand van de uittreksels en het convenant wordt het verzoekschrift door de advocaat opgesteld en verzonden aan de bevoegde rechtbank. Omdat er geen twistpunten zijn kan de uitspraak van de rechtbank zonder zitting plaatsvinden. Indien er kinderen zijn ouder dan 12 jaar dan is uitgangspunt dat de kinderen worden gehoord door een rechter. Indien het kind hiervan geen gebruik wil maken, kan hiervan worden afgezien door het ondertekenen van een verklaring die wij op uw verzoek toesturen.

 

De uitspraak en de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand wordt aan u verzonden, meestal binnen 4 weken. Pas na de inschrijving bij de gemeente is uw huwelijk ontbonden.

Heeft u vragen bij de uitwerking van de stappen neem dan contact op met mr. Marc Bannenberg via Whatsapp +316 27 312 530 of mail naar contact@echtscheiding.net