24/7

TOELICHTING STAP 3

STAP 3: VERDELEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN

TOELICHTING BIJ DE VERDELING VAN DE KOOPWONING

We focus on doing all of your office management tasks so that you can focus on growing your business. Your accountant will love the extra prep work and forward-thinking strategies we bring, which allow your business to apply best practises all throughout the year in preparation for tax time.

Er zijn meestal twee mogelijkheden te onderscheiden:

  1. een van de echtgenoten krijgt de woning op zijn/haar naam. De woning moet in dat geval getaxeerd worden voor de vrije verkoop, vrij van gebruik en bewoning. De getaxeerde waarde verminderd met de hypotheekschuld geeft een saldo waarvan de helft door de ene echtgenoot aan de ander dient te worden voldaan bij de notariële overdracht.
  2. de woning wordt verkocht; de eventuele overwaarde wordt bij de notariële overdracht bij helfte verdeeld. Klik hier voor een aantal voorbeelden.

 

** toelichting bij Pensioenrechten

 

Uitgangspunt is dat opgebouwde pensioenrechten (na 1981) tijdens huwelijk dienen te worden verdeeld tussen echtgenoten. Het staat u vrij hiervan af te wijken. Pensioenverzekeraars gebruiken voor de verdeling standaard formulieren. Vaak gaat het om het opgebouwde pensioen van de man, waarvoor de vrouw de helft kan claimen. U kunt een folder opvragen via Postbus 51 die uitgebreid over deze problematiek handelt.

VOORBEELDEN VERDELING (VARIANTEN ZIJN MOGELIJK)

Voorbeeld 1

Echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, er zijn geen kinderen. In de gemeenschap is aanwezig een eigen woning, vrije verkoop waarde € 250.000, een restant hypotheek schuld van € 180.000. De vrouw wil in de woning blijven wonen.

MOGELIJKE VERDELING

Er is een overwaarde van € 70.000. Ieder der echtgenoten komt dus € 35.000 toe. De vrouw zal de man voor € 35.000 moeten uitkopen. De vrouw moet met de hypotheekbank overleggen of zij, op grond van haar inkomen, in de woning kan blijven. De woning dient bij de notaris op naam van de vrouw te worden gesteld.
In dit voorbeeld wordt de alimentatie-verplichting, die invloed kan hebben op de verdeling, buiten beschouwing gelaten.

 

Voorbeeld 2

Echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, er zijn geen kinderen. In de gemeenschap is aanwezig een eigen woning, vrije verkoop waarde € 250.000, een restant hypotheek schuld van € 180.000 en een lening van € 15.000 op beider naam. De vrouw wil in de woning blijven wonen.

 

MOGELIJKE VERDELING

Ook in dit geval dient de vrouw de man voor € 35.000 uit te kopen. Daarnaast is zij echter aansprakelijk voor de persoonlijke lening. Een oplossing kan zijn dat de vrouw met € 7.500 de lening aflost. In dat geval dient zij dus € 42.500 te financieren. De vrouw dient er dan wel voor te zorgen dat de leningverstrekker haar niet meer kan aanspreken voor de helft (€ 7.500) die de man dient te betalen. Ook hier wordt een eventuele alimentatie-verplichting buiten beschouwing gelaten.

Voorbeeld 3

Echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, er twee kinderen van 12 en 15 jaar oud. In de gemeenschap is aanwezig een eigen woning, vrije verkoop waarde € 350.000, een restant hypotheek schuld van € 190.000. De vrouw wil met de kinderen in de woning blijven wonen. De vrouw werkt drie dagen in de week en verdient daarmee op jaarbasis € 35.000 (bruto). De man verdient op jaarbasis € 75.000.

MOGELIJKE VERDELING

Bij deze verdeling spelen dient te worden gekeken naar de inkomenssituatie van de partners voor en na de scheiding en de overwaarde van de woning. Op grond van de overwaarde zou de vrouw de man voor € 80.000 moeten uitkopen. Tijdens huwelijk was het netto inkomen van de vrouw € 2.000 per maand (inclusief vakantietoeslag) en van de man € 4.000 (inclusief vakantietoeslag). Voor een zeer globale berekening van de te betalen alimentatie gaan we uit van € 4.000 -/- bijstandsnorm (€ 1.500) = € 2.500. Van dit is bedrag is 70% beschikbaar, dus € 1.750. Zonder fiscale correctie resulteert dit in een inkomen voor de vrouw van € 3.750 en voor de man € 2.250. De vrouw heeft de man echter hiermee nog niet uitgekocht. Een oplossing kan zijn dat de alimentatie lager of nihil wordt gesteld, zodat de vrouw geen extra lening hoeft af te sluiten om de man uit te kopen. In dat geval is het zinvol de contante waarde van de alimentatieplicht te berekenen.